Schweigaardsgate 21-23

Dette bygget fikk Statens byggeskikkprisen 2014

Byggeår:
2013

Type:
Kontor

Byggherre:
ROM eiendom AS

Arkitekt:
Lund + Slaatto Arkitekter AS

Link til publikasjon