Ing. Seim & Hultgreen AS tilbyr følgende tjenester:

  • Konstruksjonsanalyser

  • Forprosjekt

  • Jordskjelvsanalyser

  • Konstruksjonstegninger

  • BIM og 3D-modeller

  • Anbud- og tilbudsdokumenter

  • Uavhengig kontroll


Ansvar 

I de tilfeller Ingeniørene Seim & Hultgreen AS har ansvaret for den byggetekniske prosjektering kan firmaet ved underkonsulenter påta seg ansvaret for tilgrensende fag som geoteknikk. Ingeniørene Seim & Hultgreen AS har forsikring som dekker erstatningsansvar i henhold til NS 8401 pkt 13.3 og NS 8401 pkt 10.3.

Kvalitetssikring

Ingeniørene Seim & Hultgreen AS har utarbeidet et kvalitetssikringssystem for egen virksomhet. I systemet inngår interne og eksterne rutiner basert på praktiske erfaringer fra gjennomførte prosjekter. Størrelsen og kompleksiteten på prosjekte legges til grunn for valg av kontrollform. Basis for firmaets kvalitetssikring er i at et hvert prosjekt ledes av en prosjektleder med høy kompetanse og lang erfaring, både faglig og på samarbeid med de øvrige deltakere i prosessen.

Sentralgodkjenning for tiltaksklasse 3 både for prosjektering og kontroll