Aller Media

Byggeår:
2015

Type:
Næring / Kontor

Byggherre:
Höegh Eiendom

Arkitekt:
LOF Arkitekter

Link til publikasjon