Valle Vision

Seim & Hultgreen prosjekterer Valle Vision. Det gode samarbeidet fortsetter. Fra før har Seim & Hultgreen prosjektert både Valle Wood og Valle View. Valle Vision består at 14 etasjer samt 2 underetasjer. De to underetasjene vil være avsatt til parkering og tekniske installasjoner. De øvrige etasjene vil være kontor. Prosjektet har en størrelse på totalt […]

Tollgaarden

Seim & Hultgreen har av Betonmast AS blitt tildelt RIB-jobben for Tollgaarden. Bygget ligger sentralt plassert rett ved Oslo S og har tidligere fungert som hovedkontor for tolldirektoratet og tollavdelingen for jernbanefrakt. Når prosjektet står ferdig skal bygget inneholde flere serveringssteder på gateplan, og fra plan 2 skal det etableres moderne kontorlokaler. Vi gleder oss […]

Sommerrokvartalet

Seim & Hultgreen prosjekterer Sommerrokvartalet for HENT. Prosjektet består av en kombinasjon av bolig og hotell. Eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og bygges om, i kombinasjon med flere nybygg. Det gamle vestkantbadet rehabiliteres og skal inngå i spa-avdelingen til det nye hotellet. Kvartalet vil dessuten få flere serveringsteder, bassseng på hotelltaket og kulturscene, for å nevne noe. […]

Ferietid og redusert bemanning

Det er ferieavvikling på kontoret i uke 29, 30, 31. I denne perioden vil sentralbordet vært ubemannet og man oppfordres til å ta direkte kontakt med den det gjelder. Det vil være redusert bemanning på kontoret i denne perioden.

Tilbake i nyoppussede lokaler

Vi er endelig tilbake i våre gamle lokaler etter endt oppussing. Besøksadresse: Pilestredet 75c – inngang 31