Bøler Senter

Byggeår:
2005

Type:
Bolig og forretning

Byggherre:
Bunde Bygg AS / XO Eindom

Arkitekt:
Arch Uno AS