Statens byggeskikkprisen 2014 til Schweigaardsgate 21-23

Det nye hovedkontoret for Gjensidige og NSB i Schweigaardsgate fikk Statens byggeskikkpris 2014. Prisen ble utdelt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  Bygningene har et samlet areal på 25 200 kvadratmeter som rommer drøyt 1200 arbeidsplasser sentralt i Oslo, med kort vei til kollektivknutepunktet Oslo sentralbanestasjon. Statens byggeskikkpris er en hederspris som deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.

Fra juryens begrunnelse heter der:
“Prisvinneren viser hvordan gode bybygninger kan bidra effektivt til byutvikling. Vinneren består av to presise urbane bygninger som rommer moderne kontorplasser og rike interiører. Arkitekt og byggherre har utvist solid fagkunnskap og evne til disiplinert planlegging og gjennomføring fra overordnet idé til minste detalj. Bygningene utmerker seg med miljøriktige løsninger.”

Vi synes alltid at utmerkelser av denne karakter er hyggelig, og gratulerer både arkitekt Lund + Slaatto Arkitekter og byggherre ROM Eiendom med prisen.

Schweigårdsgate 21-23 ble det første bygget i Norge med miljøsertifisering «Excellent» I BREEAM-NOR. BREEAM-NOR er et helhetlig verktøy som måler byggets bærekraft, til beste for bruker, leietaker og miljø. Det gis poeng innenfor god prosjektledelse, energiforbruk, innemiljø, god alternativer til privatbil, materialvalg, avfallshåndtering, økologi, forurensning m.m. Den samlede poengsummen avgjør hvilken klassifisering bygget får.

Les mer om klassifisering av bygget her.

Ingeniørene Seim & Hultgreens rolle i dette prosjektet var RIB.

Se flere bilder av prosjektet her.

 

23E