Valle Vision

Seim & Hultgreen prosjekterer Valle Vision. Det gode samarbeidet fortsetter. Fra før har Seim & Hultgreen prosjektert både Valle Wood og Valle View.
Valle Vision består at 14 etasjer samt 2 underetasjer. De to underetasjene vil være avsatt til parkering og tekniske installasjoner. De øvrige etasjene vil være kontor.
Prosjektet har en størrelse på totalt 22 300 kvadratmeter.

 

Oppstart tredje kvartal 2021.