Hederlig omtale av Vækerøveien 3

Ingeniørene Seim & Hultgreen AS var RIB for prosjektet  Vækerøveien 3, som skal huse blant annet det nye hovedkontoret til Vedal Entreprenør.
I forbindelse med utdeling av Betongtavlen 2013, mottok prosjektet hederlig omtale.
Juryen begrunner dette med:

Utvendig kledning er utført av grå tegl, mens de bærende innvendige veggskivekonstruksjonene er i lys betong som er utført med en svært høy presisjon, særlig i den store adkomsthallen. Måten vinduene er satt inn i veggen ved at karmene er overdekket og den skarpkantete minimale detaljering for øvrig vitner om et kvalitativt betongarbeid på svært høyt nivå. Betongarbeidene er videreført i utvendige belegninger, trapper og forstøtningsmurer på en forbilledlig måte.

Seim & Hultgreen var representert ved Helge Seim på utdelingen.
Arkitekt for prosjektet var Arne Henriksen arkitekter AS.