S-H prosjekterer Hovingenga

Seim & Hultgreen har inngått oppdragsavtale med Betonmast  AS for byggteknisk prosjektering av Hovinenga. Utbygger Selvaag Bolig skriver at prosjektet består av 365 boliger, fordelt på 2 byggetrinn, hvorav det første er planlagt ferdigstilt tredje kvartal 2018. Totalt utgjør prosjektet hele 38 000 m2.

Les mer om prosjektet på Selvaags egne nettsider her.

 

 

Ny ansettelse

Nylig startet Severin Hansen hos oss. Han er 25 år og kommer rett fra NTNU i Trondheim, hvor han fullførte sin 2-årige masterutdannelse. Før dette tok Severin sin bachelorgrad i ingeniørfag bygg på Høgskolen i Bergen.

Han skrev masteroppgave om den kommende revisjonen av Eurokode 2, hvor han da spesielt så på forslagene til nye metoder for å regne ut skjærkapasiteten til armert betong, og sammenlignet disse med gjeldende standard i tillegg til utgåtte NS.

Første arbeidsdag på kontoret var mandag 15.august.

Velkommen med på laget!

Tiedemannsfabrikken felt F

Seim & Hultgreen AS har inngått oppdragsavtale med Veidekke Entreprenør AS om byggteknisk prosjektering for Tiedemannsfabrikken felt F. Totalt skal det bygges ca 11 000 m2, fordelt på 158 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller. Boligtomten er en del av gamle Tiedemanns tobakksfabrikk, og bak prosjektet står Selvaag Bolig og Ferd. Etter planen skal første byggetrinn ferdigstilles i løpet av siste kvartal 2018 og andre byggetrinn i løpet av første kvartal 2019.

Les mer om prosjektet på Selvaags egne nettsider her.

Ole Messelts vei 3-5

Ingeniørene Seim & Hultgreen har inngått oppdragsavtale for Ole Messelts vei 3-5 (Lutvann). S-H vil dermed ha ansvar for byggeteknisk prosjektering. Selve prosjekteringen er allerede godt i gang. Boligblokken til vil bli oppført i plasstøpt betong i kombinasjon med plattendekker, prefabrikerte trapper og balkonger, og stålsøyler. Bak prosjektet står Neptune Properties og Neptune Arkitekter har stått for utformingen.

Totalt vil prosjektet bestå av 44 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller.

Les mer om prosjektet her.

Parkodden

Ingeniørene Seim & Hultgreen er i full gang med prosjekteringen av Parkodden. S-H har ansvaret for byggteknisk prosjektering av prosjektet. Parkodden er et boligprosjekt på Strømmen rett ved Strømmen Storsenter.

 

 

Prosjektet vil bestå av 166 leiligheter fordelt på fire bygg i tillegg til noe næringsareal på bakkeplan og felles parkeringskjeller. Prosjektet er tegnet av arkitekt Fosse & Aasen AS og er planlagt ferdigstilt 2.kvartal 2018.

Salget av leiligheter er godt i gang både for salgstrinn 1 og 2. Les mer om leilighetene her.

 

Kværnerbakken / Kværnerbyen

Seim & Hultgreen har vært med i utbyggingen av Kværnerbyen i flere år. Dette innebærer allerede nesten 400 leiligheter fordelt på tre forskjellige byggetrinn (!). Seim & Hultgreen inngikk nylig en avtale med AF-gruppen som omfatter byggteknisk prosjektering også av det 5. byggetrinnet i Kværnerbyen. Dette gjør at S&H vil ha prosjektert omlag 40 000 m2 med leiligheter og ca 14 000 m2 med parkeringskjeller når dette byggetrinnet står ferdig. Vi er allerede i gang med prosjekteringen, og byggingen for byggetrinn 3 og 4 pågår for fult.

 

Verkshagen / Stålverkskroken

Verkshagen / Stålverkskroken er delt inn i to byggetrinn. Dekke over kjeller D10, C10 i bakgrunnen
Seim & Hultgreen er nå straks ferdig med å prosjektere de to blokkene (C10
og D10) som inngår i byggetrinn én. Råbygget til bygg C10 er kommet opp og Veidekke, som er entreprenør, er i gang med innredningen; mens bygg D10 er akkurat har kommet opp over bakken.

Vi går i disse dager igang med prosjekteringen for byggetrinn to, som består av ytterligere to boligblokker.

Les mer om prosjektet på Obos sine hjemmesider eller trykk her.

 

 

 

 


 

Oppsal senter

Ingeniørene Seim & Hultgreen har inngått avtale med Veidekke Entreprenør for prosjektering av «Nye Oppsal Senter». Avtalen omfatter prosjektering innenfor fagfeltet byggeteknikk. Eksisterende Oppsal senter skal rives før det skal bygges et nytt og moderne nærsenter, med omkring 200 boliger på toppen.

Rivearbeidene av eksisterende bygningsmasse er planlagt høsten 2015, og med byggestart i løpet av 2015.
Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med prosjekteringen.

Salgsstart av leiligheter er satt til slutten av oktober og du kan lese mer om prosjektet her.

 

oppsal senter oversikt

 

 

Brødfabrikken

Brødfabrikken2Seim & Hultgreen er i full gang med detaljprosjektering av Brødfabrikken, Lørenveien 55-65. Dette er et prosjekt bestående av leiligheter med tilhørende parkeringskjeller og blant annet en barnehage. Det er allerede startet salg av leiligheter i flere av byggene (D1 og D3). Navnet til prosjektet, Brødfabrikken, har sin naturlige forklaring i at det har ligget et bakeri på tomten helt tilbake fra 1929 og frem til 2011. Prosjektet er tegnet av Arcasa.

Les mer om prosjektet her.

Illustrasjonsbildet er hentet fra prosjektets hjemmeside, og de øvrige bildene er bilder fra en beregningsmodell som vi laget i forbindelse med prosjekteringen.

 

 

Brødfabrikken

Nye medarbeidere

Denne uken startet to nye medarbeider hos oss i Seim & Hultgreen. Både Eirik Sæle og Daniel Seides kommer direkte fra NTNU, hvor de har fullført den femårige sivilingeniørutdannelsen, med spesialisering i konstruksjonsteknikk.

Vi ser frem til å bli bedre kjent med dere og gleder oss til fortsettelsen!