Kværnerbakken / Kværnerbyen

Seim & Hultgreen har vært med i utbyggingen av Kværnerbyen i flere år. Dette innebærer allerede nesten 400 leiligheter fordelt på tre forskjellige byggetrinn (!). Seim & Hultgreen inngikk nylig en avtale med AF-gruppen som omfatter byggteknisk prosjektering også av det 5. byggetrinnet i Kværnerbyen. Dette gjør at S&H vil ha prosjektert omlag 40 000 m2 […]

Verkshagen / Stålverkskroken

Verkshagen / Stålverkskroken er delt inn i to byggetrinn.  Seim & Hultgreen er nå straks ferdig med å prosjektere de to blokkene (C10 og D10) som inngår i byggetrinn én. Råbygget til bygg C10 er kommet opp og Veidekke, som er entreprenør, er i gang med innredningen; mens bygg D10 er akkurat har kommet opp […]

Oppsal senter

Ingeniørene Seim & Hultgreen har inngått avtale med Veidekke Entreprenør for prosjektering av «Nye Oppsal Senter». Avtalen omfatter prosjektering innenfor fagfeltet byggeteknikk. Eksisterende Oppsal senter skal rives før det skal bygges et nytt og moderne nærsenter, med omkring 200 boliger på toppen. Rivearbeidene av eksisterende bygningsmasse er planlagt høsten 2015, og med byggestart i løpet av 2015. […]

Brødfabrikken

Seim & Hultgreen er i full gang med detaljprosjektering av Brødfabrikken, Lørenveien 55-65. Dette er et prosjekt bestående av leiligheter med tilhørende parkeringskjeller og blant annet en barnehage. Det er allerede startet salg av leiligheter i flere av byggene (D1 og D3). Navnet til prosjektet, Brødfabrikken, har sin naturlige forklaring i at det har ligget et bakeri på […]

Nye medarbeidere

Denne uken startet to nye medarbeider hos oss i Seim & Hultgreen. Både Eirik Sæle og Daniel Seides kommer direkte fra NTNU, hvor de har fullført den femårige sivilingeniørutdannelsen, med spesialisering i konstruksjonsteknikk. Vi ser frem til å bli bedre kjent med dere og gleder oss til fortsettelsen!