S-H prosjekterer Hovingenga

Seim & Hultgreen har inngått oppdragsavtale med Betonmast  AS for byggteknisk prosjektering av Hovinenga. Utbygger Selvaag Bolig skriver at prosjektet består av 365 boliger, fordelt på 2 byggetrinn, hvorav det første er planlagt ferdigstilt tredje kvartal 2018. Totalt utgjør prosjektet hele 38 000 m2. Les mer om prosjektet på Selvaags egne nettsider her.    

Ny ansettelse

Nylig startet Severin Hansen hos oss. Han er 25 år og kommer rett fra NTNU i Trondheim, hvor han fullførte sin 2-årige masterutdannelse. Før dette tok Severin sin bachelorgrad i ingeniørfag bygg på Høgskolen i Bergen. Han skrev masteroppgave om den kommende revisjonen av Eurokode 2, hvor han da spesielt så på forslagene til nye […]

Tiedemannsfabrikken felt F

Seim & Hultgreen AS har inngått oppdragsavtale med Veidekke Entreprenør AS om byggteknisk prosjektering for Tiedemannsfabrikken felt F. Totalt skal det bygges ca 11 000 m2, fordelt på 158 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller. Boligtomten er en del av gamle Tiedemanns tobakksfabrikk, og bak prosjektet står Selvaag Bolig og Ferd. Etter planen skal første byggetrinn ferdigstilles i løpet av […]

Ole Messelts vei 3-5

Ingeniørene Seim & Hultgreen har inngått oppdragsavtale for Ole Messelts vei 3-5 (Lutvann). S-H vil dermed ha ansvar for byggeteknisk prosjektering. Selve prosjekteringen er allerede godt i gang. Boligblokken til vil bli oppført i plasstøpt betong i kombinasjon med plattendekker, prefabrikerte trapper og balkonger, og stålsøyler. Bak prosjektet står Neptune Properties og Neptune Arkitekter har stått […]

Parkodden

Ingeniørene Seim & Hultgreen er i full gang med prosjekteringen av Parkodden. S-H har ansvaret for byggteknisk prosjektering av prosjektet. Parkodden er et boligprosjekt på Strømmen rett ved Strømmen Storsenter.     Prosjektet vil bestå av 166 leiligheter fordelt på fire bygg i tillegg til noe næringsareal på bakkeplan og felles parkeringskjeller. Prosjektet er tegnet […]