Støyskjerm Lindeberg

Byggeår:
1999

Type:
Anlegg

Byggherre:
Statens Vegvesen

Arkitekt:
Telje Torp Aasen AS