Skippergata

Dette bygget fikk Statens byggeskikkpris 2004

Byggeår:
2002

Type:
Bolig

Byggherre:
Tønnevold kvadraturen AS

Arkitekt:
MAD arkitekter