Nye partnere i Ing. Seim & Hultgreen

Gaute Øye-Tveit og Bjarte Brattebø blir nye partnere i Ing. Seim & Hultgreen.

Som en viktig del av videreutviklingen av firmaet er Gaute Øye-Tveit og Bjarte Brattebø tatt inn som nye partnere.

Begge har jobbet i firmaet i en årrekke og gjennomført en rekke større byggeprosjekter. De vil nå ha prosjektleder-ansvar. Gaute Øye-Tveit blir firmaets faglige leder.

Firmaet ønsker å få inn yngre krefter i ledelsen, og vi er meget tilfreds med at dette kan rekrutteres fra egne rekker. Dette er en prosess vi nå har satt i gang, sier styreleder Erik Hultgreen.

Gaute Øye-Tveit blir nytt styremedlem og Erik Hultgreen og Helge Seim vil fortsette som henholdsvis styreleder og daglig leder.