Verkshagen / Stålverkskroken

Verkshagen / Stålverkskroken er delt inn i to byggetrinn. Dekke over kjeller D10, C10 i bakgrunnen
Seim & Hultgreen er nå straks ferdig med å prosjektere de to blokkene (C10
og D10) som inngår i byggetrinn én. Råbygget til bygg C10 er kommet opp og Veidekke, som er entreprenør, er i gang med innredningen; mens bygg D10 er akkurat har kommet opp over bakken.

Vi går i disse dager igang med prosjekteringen for byggetrinn to, som består av ytterligere to boligblokker.

Les mer om prosjektet på Obos sine hjemmesider eller trykk her.