Ferieavvikling

Grunnet ferieavvikling er det redusert aktivitet på kontoret i perioden medio juli til medio august.

Sentralbordet er kun delvis bemannet og fellesmail vil først bli lest og besvart medio august.

Ved hastesaker kontakt Stian Hoff
Mail: hoff@s-h.no

 

Fortsatt god sommer!