Brødfabrikken

Brødfabrikken2Seim & Hultgreen er i full gang med detaljprosjektering av Brødfabrikken, Lørenveien 55-65. Dette er et prosjekt bestående av leiligheter med tilhørende parkeringskjeller og blant annet en barnehage. Det er allerede startet salg av leiligheter i flere av byggene (D1 og D3). Navnet til prosjektet, Brødfabrikken, har sin naturlige forklaring i at det har ligget et bakeri på tomten helt tilbake fra 1929 og frem til 2011. Prosjektet er tegnet av Arcasa.

Les mer om prosjektet her.

Illustrasjonsbildet er hentet fra prosjektets hjemmeside, og de øvrige bildene er bilder fra en beregningsmodell som vi laget i forbindelse med prosjekteringen.

 

 

Brødfabrikken