Rådgivende ingeniører i byggeteknikk

Ingeniørene Seim & Hultgreen AS har byggetekninsk prosjektering og rådgivning som arbeidsområde.
Firmaet har bred og allsidig erfaring fra prosjektering av byggverk i betong, stål, bærende murverk og tre.

Referanser

Aktuelt

Valle Vision

Seim & Hultgreen prosjekterer Valle Vision. Det gode samarbeidet fortsetter. Fra før har Seim & Hultgreen prosjektert både Valle Wood og Valle View. Valle Vision består at 14 etasjer samt 2 underetasjer. De to underetasjene vil være avsatt til parkering og tekniske installasjoner. De øvrige…

Tollgaarden

Seim & Hultgreen har av Betonmast AS blitt tildelt RIB-jobben for Tollgaarden. Bygget ligger sentralt plassert rett ved Oslo S og har tidligere fungert som hovedkontor for tolldirektoratet og tollavdelingen for jernbanefrakt. Når prosjektet står ferdig skal bygget inneholde flere serveringssteder…

Sommerrokvartalet

Seim & Hultgreen prosjekterer Sommerrokvartalet for HENT. Prosjektet består av en kombinasjon av bolig og hotell. Eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og bygges om, i kombinasjon med flere nybygg. Det gamle vestkantbadet rehabiliteres og skal inngå i spa-avdelingen til det nye hotellet. Kvartalet…
© Copyright - INGENIØRENE SEIM & HULTGREEN A/S