Tiedemannsfabrikken felt F

Seim & Hultgreen AS har inngått oppdragsavtale med Veidekke Entreprenør AS om byggteknisk prosjektering for Tiedemannsfabrikken felt F. Totalt skal det bygges ca 11 000 m2, fordelt på 158 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller. Boligtomten er en del av gamle Tiedemanns tobakksfabrikk, og bak prosjektet står Selvaag Bolig og Ferd. Etter planen skal første byggetrinn ferdigstilles i løpet av siste kvartal 2018 og andre byggetrinn i løpet av første kvartal 2019.

Les mer om prosjektet på Selvaags egne nettsider her.