Oppsal senter

Ingeniørene Seim & Hultgreen har inngått avtale med Veidekke Entreprenør for prosjektering av «Nye Oppsal Senter». Avtalen omfatter prosjektering innenfor fagfeltet byggeteknikk. Eksisterende Oppsal senter skal rives før det skal bygges et nytt og moderne nærsenter, med omkring 200 boliger på toppen.

Rivearbeidene av eksisterende bygningsmasse er planlagt høsten 2015, og med byggestart i løpet av 2015.
Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med prosjekteringen.

Salgsstart av leiligheter er satt til slutten av oktober og du kan lese mer om prosjektet her.

 

oppsal senter oversikt