Ole Messelts vei 3-5

Ingeniørene Seim & Hultgreen har inngått oppdragsavtale for Ole Messelts vei 3-5 (Lutvann). S-H vil dermed ha ansvar for byggeteknisk prosjektering. Selve prosjekteringen er allerede godt i gang. Boligblokken til vil bli oppført i plasstøpt betong i kombinasjon med plattendekker, prefabrikerte trapper og balkonger, og stålsøyler. Bak prosjektet står Neptune Properties og Neptune Arkitekter har stått for utformingen.

Totalt vil prosjektet bestå av 44 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller.

Les mer om prosjektet her.