Kværnerbakken / Kværnerbyen

Seim & Hultgreen har vært med i utbyggingen av Kværnerbyen i flere år. Dette innebærer allerede nesten 400 leiligheter fordelt på tre forskjellige byggetrinn (!). Seim & Hultgreen inngikk nylig en avtale med AF-gruppen som omfatter byggteknisk prosjektering også av det 5. byggetrinnet i Kværnerbyen. Dette gjør at S&H vil ha prosjektert omlag 40 000 m2 med leiligheter og ca 14 000 m2 med parkeringskjeller når dette byggetrinnet står ferdig. Vi er allerede i gang med prosjekteringen, og byggingen for byggetrinn 3 og 4 pågår for fult.