Tiedemannsfabrikken felt F

Seim & Hultgreen AS har inngått oppdragsavtale med Veidekke Entreprenør AS om byggteknisk prosjektering for Tiedemannsfabrikken felt F. Totalt skal det bygges ca 11 000 m2, fordelt på 158 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller. Boligtomten er en del av gamle Tiedemanns tobakksfabrikk, og bak prosjektet står Selvaag Bolig og Ferd. Etter planen skal første byggetrinn ferdigstilles i løpet av […]

Ole Messelts vei 3-5

Ingeniørene Seim & Hultgreen har inngått oppdragsavtale for Ole Messelts vei 3-5 (Lutvann). S-H vil dermed ha ansvar for byggeteknisk prosjektering. Selve prosjekteringen er allerede godt i gang. Boligblokken til vil bli oppført i plasstøpt betong i kombinasjon med plattendekker, prefabrikerte trapper og balkonger, og stålsøyler. Bak prosjektet står Neptune Properties og Neptune Arkitekter har stått […]

Parkodden

Ingeniørene Seim & Hultgreen er i full gang med prosjekteringen av Parkodden. S-H har ansvaret for byggteknisk prosjektering av prosjektet. Parkodden er et boligprosjekt på Strømmen rett ved Strømmen Storsenter.     Prosjektet vil bestå av 166 leiligheter fordelt på fire bygg i tillegg til noe næringsareal på bakkeplan og felles parkeringskjeller. Prosjektet er tegnet […]

Kværnerbakken / Kværnerbyen

Seim & Hultgreen har vært med i utbyggingen av Kværnerbyen i flere år. Dette innebærer allerede nesten 400 leiligheter fordelt på tre forskjellige byggetrinn (!). Seim & Hultgreen inngikk nylig en avtale med AF-gruppen som omfatter byggteknisk prosjektering også av det 5. byggetrinnet i Kværnerbyen. Dette gjør at S&H vil ha prosjektert omlag 40 000 m2 […]

Verkshagen / Stålverkskroken

Verkshagen / Stålverkskroken er delt inn i to byggetrinn.  Seim & Hultgreen er nå straks ferdig med å prosjektere de to blokkene (C10 og D10) som inngår i byggetrinn én. Råbygget til bygg C10 er kommet opp og Veidekke, som er entreprenør, er i gang med innredningen; mens bygg D10 er akkurat har kommet opp […]